Wsparcie

Instrukcje obsługi, najczęściej zadawane pytania, formularz kontaktowy, napisali o nas

Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy najlepszą wiedzę naszych ekspertów, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kamery?

 • czy Firma, której produkty planujesz kupić jest (jak Dahua) producentem posiadającym własne biura projektowe i fabryki, oraz oddział i serwis w Polsce
 • na rozdzielczość: im wyższa tym lepsza, jakość obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych
 • na wbudowane czujniki detekcji ruchu, osób, PIR: dzięki nim ustawisz powiadomienia, które otrzymasz, gdy ktoś znajdzie się w obszarze obserwowanym przez kamerę
 • kodowanie zapisu H.265:, dzięki niemu zapiszesz na nośniku dwa razy więcej nagrań niż z kamery bez H.265
 • wbudowany mikrofon i głośnik, dzięki nim możesz porozmawiać z dzieckiem, uspokoić pupila, lub wystraszyć złodzieja
 • polskojęzyczną aplikację, dzięki niej będziesz miał większy komfort z użytkowania urządzeń
 • serwis producenta w Polsce, dający większe bezpieczeństwo i sprawną obsługę reklamacji
 • wsparcie posprzedażowe producenta dla użytkowników (serwis, strona www, infolinia)

Z jakich funkcji mogę korzystać używając kamer Dahua?

W zależności od modelu:

 • podgląd on-line
 • powiadomienia na smartfon o zdarzeniach przed kamerą (dla kamer z kartą MicroSD lub opcją chmura w postaci nagrania, dla kamer bez karty MicroSD lub opcji chmura w postaci grafiki)
 • zapis nagrań z detekcji na karcie MicroSD lub w „chmurze” (opcja płatna)
 • możliwość zrobienie zdjęcia lub nagrania przez użytkownika aplikacji (zapis w pamięci smartfonu)
 • możliwość kreowania i zarządzania strefami
 • korzystanie z detekcji ruchu, osób
 • korzystanie z komunikacji audio pomiędzy kamerą a smartfonem (dla modeli wyposażonych w głośnik i mikrofon), np. wsparcie osób starszych, opieka nad dziećmi i pupilami

Czy aplikacja Lechange i korzystanie z niej są płatne?

Nie, Lechange jest darmową polskojęzyczną aplikacją, nie pobieramy opłat za korzystanie z aplikacji oraz za jej aktualizację.

Czy mogę zainstalować aplikację Lechange na innym niż smartfon urządzeniu?

Tak, dostępna jest wersja aplikacji dla Windows (pod poprzednią nazwą: Easy4ip) dla urządzeń stacjonarnych.

Ile kamer mogę podłączyć do jednego konta Lechange?

Do jednego konta w aplikacji można podłączyć do 256 urządzeń.

Czy mogę równocześnie oglądać obraz z więcej niż jednej kamery? Jeśli tak to obrazy z ilu kamer mogę równolegle oglądać na ekranie aplikacji (smartfonu) Lechange?

Na ekranie smartfonu z aplikacją Lechange można równolegle można oglądać obraz z maksymalnie 4 kamer (1/2/3/4).

Czy mogę zarządzać kamerą poprzez inną niż Lechange aplikację?

Nie, Lechange jest dedykowaną aplikacją do zarządzania kamerami z linii Dahua Consumer, Dahua zapewnia sprawne działanie produktów przy korzystania z tej aplikacji.

Skąd mogę pobrać aplikację Lechange?

Darmową polskojęzyczną aplikację Lechange możesz pobrać z: www.dahuaconsumer.pl, lub z Google Play (App Store dla iOS).

Na jakich urządzeniach mogę zainstalować aplikację Lechange?

Aplikację Lechange możesz zainstalować na pracujących w oparciu o Android lub iOS smartfonach oraz tabletach i komputerach z systemem Windows.

Czy kamery Dahua dobrze działają w nocy?

Dzięki wbudowanym diodom IR i zaawansowanemu algorytmowi podczerwieni kamery zapewniają wyraźny obraz nawet w całkowitej ciemności, w zależności od modelu kamery posiadają podświetlenie nocne o zasięgu 10 lub 30 metrów

Jakie korzyści daje korzystanie z usługi chmura?

 • Nagrania w chmurze pozostaną zachowane nawet przy całkowitym zniszczeniu kamery (w okresie abonamentu)
 • Otrzymujesz nielimitowaną przestrzeń na nagrania (w okresie abonamentu)

Przez jaki okres chmura będzie przechowywała moje nagrania?

Oferujemy trzy pakiety, w których nagrania przechowywane są przez 3/7/30 dni

Ile urządzeń (kamer) mogę podłączyć do chmury?

Do jednego pakietu można podłączyć jedną kamerę.

Włożyłem kartę Micro SD, ale nadal nie ma zapisów wideo?

 1. Sprawdź, czy karta Micro SD została prawidłowo włożona do gniazda
 2. Przeciągnij w dół palcem stronę główną aplikacji Lechange, aby odświeżyć listę urządzeń
 3. Sprawdź status zapisu klikając kolejno:  > Status zapisu > Urządzenie archiwizujące
  Jeśli karta pamięci ma status „Wyłączony”, kliknij “Włączony”
 1. Możesz również skorzystać z opcji „Sformatuj urządzenie archiwizacji”
 2. Pamiętaj, że urządzenia Dahua obsługują karty MicroSD w formacie FAT32

Co jest potrzebne do uruchomienia kamery?

 • zasilanie 230V (zasilacz jest w zestawie z kamerą)
 • dostęp do sieci wi-fi z routera pracującego w technologii 2,4GHz
 • aplikacja Lechange (polskojęzyczna, darmowa aplikacja do ściągnięcia np. z Google Play)

Jak podłączyć kamerę do konta Lechange?

 • Uruchom aplikację Lechange na smartfonie (rekomendujemy pierwsze uruchomienie nowej kamery poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie)
 • Podłącz kamerę do zasilania, poczekaj kilka minut
 • Sprawdź czy kontrolka urządzenia (dioda) świeci się na zielono
 • Jeśli tak to przystąp do konfiguracji kamery do konta Lechange

Co oznaczają kolory i sposób ich świecenia kontrolki (diody) na kamerze?

Dioda Status urządzenia
Świeci się na czerwono Uruchamianie urządzenia
Powoli miga na zielono Uruchamianie zakończone, czeka na połączenie z Wi-Fi, wejście w stan inteligentnej konfiguracji
Szybko miga na zielono W trakcie inteligentnej konfiguracji Wi-Fi, łączenie z WPS
Świeci się na zielono Wi-Fi podłączone, normalna praca
Miga na zmianę na zielono

i czerwono

Aktualizacja urządzenia
Powoli miga na czerwono Utrata połączenia z siecią
Szybko miga na czerwono Urządzenie nie uruchomiło się, karta SD nie pracuje

Czy uruchamiając kamerę mogę skorzystać z funkcji WPS w celu podłączenia jej do mojej sieci bezprzewodowej?

Tak o ile dany model kamery Dahua obsługuje funkcję WPS (informacja podana jest w kartach katalogowych umieszczonych na stronie www.dahuaconsumer.pl).

Podczas dodawania kamery pojawił się komunikat: „Urządzenie jest powiązane z kontem *** @ **”, co to znaczy?.

Na platformie Lechange, aby chronić prywatność klientów, jedno urządzenie może być dodane tylko do jednego konta. Jeśli urządzenie zostało dodane do innego konta, nie możesz go dodać do swojego.

 1. Jeśli chcesz je dodać do swojego konta, musisz najpierw usunąć je z poprzedniego konta
 2. W tym celu skontaktuj się z nami

Gdzie mogę zmienić hasło urządzenia?

Uruchom aplikację i podgląd z kamery, kliknij kolejno: ikonę  >  nazwę kamery  >  „Hasło urządzenia”, następnie wprowadź stare hasło i 2x nowe, oraz zatwierdź symbolem dyskietki (prawy górny róg ekranu aplikacji)

Gdzie mogę zmieniać ustawienia (parametry) urządzenia (kamery) i aplikacji?

 1. Część parametrów jest zapisana fabrycznie i nie ma możliwości ich zmiany
 2. Parametry kamery i aplikacji możesz zmieniać w dwóch miejscach:
 • Po uruchomieniu aplikacji i podglądu z kamery klikając ikonę   (prawy górny róg aplikacji) przechodzisz do ustawień kamery
 • Po uruchomieniu aplikacji klikając kolejno    (lewy dolny róg aplikacji) > Ustawienia przechodzisz do swojego konta i ustawień w aplikacji Lechange

Jak udostępnić swoje urządzenie rodzinie lub znajomym?

 1. Uruchom swoje konto Lechange.
 2. Kliknij kamerę, którą chcesz udostępnić, a następnie przejdź do strony podglądu
 3. Kliknij ikonę udostępniania () w prawym górnym rogu aplikacji
 4. Wybierz „Współdzielenie urządzeniem”
 5. Kliknij Dodaj użytkownika, który na być udostępniony, wprowadź jego konto Lechange, a następnie kliknij ikonę zapisu w prawym górnym rogu. Możesz także kliknąć Anuluj, aby przerwać udostępnianie.
 6. Konto, dla którego udostępniłeś kamerę, otrzyma dostęp do Twojej kamery. Jego użytkownik może wyświetlać podgląd i odtwarzać, ale nie może modyfikować ustawień urządzenia
 7. Kamera może być udostępniona czterem osobom (dla czterech kont Lechange)

Jak mogę korzystać z funkcji powiadomienia?

Poprzez aktywowanie (włączenie) funkcji detekcji. Aby to zrobić kliknij kolejno  > „Alarm”, następnie włącz detekcję. Pamiętaj, że opcja „Wyświetl” w ustawieniach aplikacji („Ja” > Ustawienia > „Wyświetl”) musi być aktywna (włączona)

Jakiego rodzaju zapis mogę uzyskać korzystając z Lechange?

Kamera z włączoną funkcją detekcji w momencie zdarzenia (ruchu) wykona nagranie, które zostanie zapisane na karcie MicroSD lub w „chmurze”.  Zapis nagrań odbywa się w oparciu o detekcję (Detekcja Ruchu/Detekcja Osób w zależności od modelu)

Czy mogę dowolnie zmienić nazwy urządzeń (kamer) lub kanałów?

Tak, klikając wchodzisz do „Info urządzenia” gdzie możesz zrealizować następujące zmiany:

• Zmienić nazwę kamery: kliknij bieżącą nazwę kamery (pierwsza linijka od góry), następnie „nazwa urządzenia”, wprowadź nową nazwę i zapisz klikając symbol dyskietki (prawy górny róg ekranu”

• Zmienić nazwę kanału: kliknij bieżącą nazwę kamery (pierwsza linijka od góry), „potem nazwa kanału”, następnie kliknij nazwę, która jest wpisana, wprowadź swoją nazwę i zapisz klikając symbol dyskietki (prawy górny róg ekranu)

Jak wykupić opcję chmura?

Uruchom aplikację Lechange, wybierz kamerę

 1. Kliknij kolejno:  > Status zapisu > Archiwizacja w chmurze > nazwę kamery
  Następnie wybierz pakiet (czas przechowywania nagrań: 3/7/30 dni), oraz okres, na jaki chcesz wykupić wybrany pakiet (miesiąc/rok), potwierdź przyciskiem „Kup” i postępuj zgodnie z podpowiedziami aplikacji
 1. Kliknij kolejno  > „Kliknij, aby wykupić pamięć w chmurze”
  Postępuj jak wyżej w pkt. 3

Jak mogę przeglądać nagrania na karcie MicroSD?

Uruchom aplikację, włącz podgląd kamery, kliknij 

Jak usunąć mój urządzenie (kamerę) z konta?

Uruchom aplikację, wybierz kamerę, kliknij  > Usuń urządzenie

Jak włączyć / wyłączyć wykrywanie ruchu (detekcję)?

 1. Zaloguj się do konta Lechange.
 2. Wybierz kamerę, dla którego chcesz włączyć/wyłączyć wykrywanie ruchu (detekcję)
 3. Kliknij kolejno:  > Alarm > Detekcja/Detekcja Ruchu (w zależności od modelu)
 4. Włącz / wyłącz Detekcję/Detekcję Ruchu
 5. Domyślna strefa aktywności to cały ekran, możesz ustawić swoją strefę w opcji Strefy Aktywności

Jak zaktualizować oprogramowanie urządzenia?

Zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej, przejdź do strony podglądu, kliknij kolejno:  > Upgrade chmury, aby sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania, jeśli tak, możesz dokonać aktualizacji.

Jak obrócić obraz po zakończeniu montażu na suficie?

Zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej, przejdź do strony podglądu, a następnie kliknij kolejno > obrót obrazu

Zmieniłem Wi-Fi, chcę umieścić kamerę w nowym miejscu, jak ją podłączyć do nowej sieci Wi-Fi?

 1. Sprawdź, czy twoja kamera ma port Ethernet
 2. Jeśli tak, włącz kamerę i podłącz ją do routera za pomocą kabla Ethernet, poczekaj, aż dioda LED zmieni kolor na zielony, aby upewnić się, że ma dostęp do Internetu.
 3. Zaloguj się na konto Lechange, znajdź swoją kamerę i przejdź do strony ustawień klikając kolejno:  > “Konfig. Wi-Fi”
 4. Jeśli kamera nie ma portu Ethernet lub nie masz pod ręką kabla, zalecamy zresetowanie aparatu do ustawień fabrycznych, a następnie skonfiguruj aparat za pomocą nowej sieci Wi-Fi

Co powinienem zrobić po zmianie hasła do mojej sieci Wi-Fi?

Jeśli zmienisz hasło swojej sieci Wi-Fi, użyj aplikacji Lechange, aby ponownie skonfigurować hasło dla Wi-Fi

 1. Połącz telefon z siecią Wi-Fi
 2. Wybierz kamery, które są wyświetlane, jako “Offline”
 3. Przejdź do strony podglądu kamery i kolejno kliknij > „Konfig. Sieci EIFI”
 4. Przeprowadź konfigurację zgodnie z podpowiedziami aplikacji, po jej pomyślnym zakończeniu urządzenie powróci do trybu online

Mam problemy z uzyskaniem połączenia lub jakością obrazu, z czego to wynika?

Pamiętaj, że jakość obrazu (podgląd, nagrania) zależy również, od jakości internetu. W przypadku montażu kamer w większej odległości o routera sprawdź czy jakość sygnału z routera jest dobra w miejscu instalacji kamery. Na jakość sygnału możesz wpłynąć poprzez usuniecie przeszkód pomiędzy urządzeniami, zmianę ustawień anten, (jeśli router i kamera je posiadają, ewentualnie możesz zastosować wzmacniacz sygnału.

 • Instrukcje obsługi

 • Karty katalogowe

Model produktu:

Temat:

E-mail:

Opis problemu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nawiązanie przez Spółkę ze mną kontaktu w podanej wyżej sprawie.

Informacja prawna w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest spółka działająca pod firmą Dahua Technology Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Salsy 2, kod pocztowy: 02-823 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629287, NIP: 5252665374, REGON: 364700132 (dalej również „Administrator’).

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich udostępnienia nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi. Przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym
aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą
podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności w tym dotyczących okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: DH_Privacy@dahuatech.com.